Your search results

Pensjon på Kypros

Et varmere klima, lavere tempo og mer penger i lommen. Det er mange grunner til at flere og flere velger å pensjonere seg i utlandet.

Å flytte til utlandet tiltrekker seg mange

Mange drømmer om å trekke seg tilbake til varmere breddegrader. I tillegg til et mildere klima, tiltrekker sjansen for skattelettelser og mer penger i lommeboken. Men å flytte til utlandet om høsten er et stort skritt, som krever nøye planlegging.

Det er mange fordeler med å pensjonere seg i utlandet, ikke minst for de skattefordelene som kan gjøres. Og så å si alle svenske pensjonister kan redusere skatten ved å flytte til utlandet.

Skatt og pensjon, regler

I følge svensk lov din pensjonsinntekt fra Sverige skal skattlegges av Sverige. Hvis du går av med pensjon i utlandet og “kutter alle bånd” med Sverige, blir skatten på pensjonen din normalt mye lavere. Det er nemlig en spesiell skatt i Sverige for personer som bor i utlandet, såkalt SINK-skatt, som er 25% (økt fra 20% til 25% fra 1. januar 2018). Kravet er at du ikke har noen vesentlig tilknytning og dermed “kutter alle bånd” til Sverige.

Begrenset skattyter i Sverige

Det er ikke nok å bare flytte til utlandet hvis du vil redusere skatten på pensjonen din. Du må også sørge for å følge andre regler og derved “kutte bånd” med Sverige. Hvis du gjør dette riktig, vil du ikke lenger ha det betydelig forbindelse til Sverige.

Hvis du vil være underlagt begrenset skatteplikt i Sverige, må du derfor sørge for at:

  • Avvikle din permanente opphold i Sverige
  • Ikke ha en ektefelle eller mindreårige barn igjen i Sverige
  • Ikke sitte i styrer, egne svenske selskaper osv.
  • Ikke vær for mye i Sverige
  • Har ikke inntekt fra å leie fast eiendom
  • Har ikke inntekt fra kapital

Dobbeltbeskatningsavtalen mellom Sverige og Kypros

Dobbeltbeskatningsavtalen mellom Sverige og Kypros regulerer hvordan avgiften skal fordeles mellom landene etter flytting til Kypros.

MERKNAD: Dobbeltbeskatningsavtalen gjelder både Sør- og Nord-Kypros.

I henhold til dobbeltbeskatningsavtalen med Kypros beskattes pensjoner fra Sverige som følger:

Generell pensjon etter sosialforsikringsloven.
Pensjonsinntekt beskattes både i Sverige (SINK) med 25% og på Kypros. I Sverige, men med et lite fradrag fra statspensjonen på 0,77 prisbasebeløp per år. Den svenske skatten trekkes fra skatten som er betalt på Kypros. Skatten blir dermed 25%.

Tjenestepensjon, offentlig sektor
Pensjonsinntekt beskattes bare i Sverige (SINK) med 25% gitt at du er svensk statsborger. Ellers beskattes inntekt bare på Kypros.

Tjenestepensjon, privat sektor
Pensjonsinntekt beskattes både i Sverige (SINK) med 25% og på Kypros. Den svenske skatten trekkes fra skatten som er betalt på Kypros. Skatten blir dermed 25%.

Privat pensjon
Pensjonsinntekt beskattes både i Sverige (SINK) med 25% og på Kypros. Den svenske skatten trekkes fra skatten som er betalt på Kypros. Skatten blir dermed 25%.

Pensjon opptjent i utlandet
Inntekt beskattes bare på Kypros med 5% etter fradrag på € 3,417.

MERK: Den svenske såkalte 10-årsregelen er redusert til syv år i skatteavtalen med Kypros.
Dette betyr at den svenske kapitalskatten på 30% blir pålagt i syv år etter flytting. Dette gjelder også hvis aksjene er kjøpt etter utvandring.

Mer info på det svenske skatteetatens nettsted

Sammenlign eiendommer